“คลายล็อกดาวน์…เจ็บกี่ครั้ง ก็ไม่จบ”

“แพทย์ห่วง คลายล็อกอาจได้ไม่นาน” ส่วนหนึ่งจากรายการ #ActiveTalk “คลายล็อกดาวน์…เจ็บกี่ครั้ง ก็ไม่จบ” (3 ก.ย. 64)
.
เหตุผลของการคลายล็อกดาวน์ครั้งนี้ อาจคำนึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ที่กำลังลำบาก แต่ในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุขด้วย แนวทางการอยู่ร่วมกับโควิด 2 แนวทาง แนวทางแรกคือ เปิดเศรษฐกิจสังคมเท่าที่จะทำได้ และมีจำนวนผู้เสียชีวิตที่รับได้ไปเรื่อยๆและอีกแนวทางหนึ่งคือการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวด แต่ประเทศไทย เหมือนอยู่ตรงกลาง แล้วนำข้อเสียของแต่ละแนวทางมารวมกัน จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง
.
มุมมอง ‘รศ.นพ.บวรศม ลีระพันธ์’ รอง ผอ.ศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active