ซึมเศร้า ซับซ้อน เยียวยาได้

ปัญหาโควิด-19 ของแพง ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมที่ซับซ้อน ส่งผลให้คนโดดเดี่ยว เสี่ยงเป็นซึมเศร้ามากขึ้น

จะจัดการความคิด ปัญหาสุขภาพจิตอย่างไร ไม่ให้เกิดการสูญเสีย

ช่วงแรก ชวน wrap-up สถานการณ์ร้อนทางการเมือง พร้อมมองโควิด-19 ปัญหาปากท้อง ความเครียด เสี่ยงโรคซึมเศร้า อาจนำไปสู่การฆ่าตัวตาย

ช่วงที่ 2 คุยกับ พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมซึมเศร้า เพื่อป้องกันการสูญเสีย และ สมภพ แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการและนักจิตวิทยาการปรึกษา knowing mind center มองการจัดการอารมณ์ เห็นคุณค่าในตัวเอง เพื่อหาทางออกทางใจ ไกลการซึมเศร้า

ดำเนินรายการโดย ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้