อนาคตของลุ่มน้ำเจ้าพระยา กับ โครงการพัฒนา เดลต้า 2040

เบื่อไหม? กับ น้ำท่วม น้ำแล้ง และสารพัดปัญหา ที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
เบื่อแล้ว! กับการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ ที่ไม่รู้จบ…

ชวนมาเริ่ม มาร่วม ฝันถึงอนาคตของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไปด้วยกัน กับ “โครงการพัฒนาเจ้าพระยาเดลต้า 2040”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้