กลไกชุมชนคุมโควิด-19 นอกระบบสาธารณสุข : The Active (1 ก.ค. 64)

กว่า 2 เดือนมาแล้ว ที่ชุมชนในเขตคลองเตย ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในละลอก 3 ขณะที่ระบบสาธารณสุขมีภาระงานล้นมือ จากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น

เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด และปกป้องคนในชุมชน จึงเกิดเป็นกลไกการทำงานในระดับพื้นที่ ที่มีชาวบ้านและคนในชุมชน ลุกขึ้นเป็นกำลังหลัก อาสาทำงานทั้งในมิติป้องกันโรค ความเป็นอยู่และปากท้อง

แต่ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อ และลุกลาม โดยไม่รู้ว่าจะยุติเมื่อไหร่ กลไกของชุมชนกำลังค่อย ๆ หมดแรง

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/_W6cRb9Ezwk
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน