ยกระดับเกษตรกรรม รับคนกลับบ้าน : Explainer (12 มิ.ย. 64)

หนีโรคระบาด กลับไปทำไร่ทำนาดีไหม? คำถามในใจหลายคนจากผลกระทบทั้งโรคระบาดและพิษเศรษฐกิจ #กลับบ้านเกิด อาจเป็นอีกทางเลือกของชีวิต และโอกาสที่ภาครัฐจะฟื้นเศรษฐกิจฐานราก

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/LUkxnCrAItg
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้