ฟังเสียง “ครู” อยากบอกให้รู้ว่า…

ความเป็น “ครู” บางคนบอกว่าไม่ยาก บางคนก็บอกไม่ง่าย แม้จะมีความเชื่อ “ห้องเรียนเปลี่ยนได้” แต่ก็เจอความท้าทายมากมายเพื่อจะได้เป็นครูในแบบที่ “เด็กอยากเห็น”
.
The Active ชวนฟังเสียง “ครู” ที่กำลังสร้างเครือข่าย “ผู้ก่อการ” ทางตอนเหนือประเทศไทย ที่เกาะกลุ่มทบทวนตนเองเพื่อปักหมุดหมายเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่อยากบอกให้สังคมรู้ว่า พวกเขาก็อยากเห็นเด็ก ๆ มีความสุขกับการเรียนรู้เช่นเดียวกัน
.

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม