คาดการณ์ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กรณีหมอกระต่ายถูกรถชนเสียชีวิตบนทางม้าลาย เป็นประเด็นสะท้อนอุบัติเหตุเชิงมิติที่นำไปสู่ระบบการแก้ปัญหาและตรวจสอบการทำงานของรัฐหลายหน่วยงาน

.

ขณะที่สังคมก็พยายามเรียกร้องให้คนไทยลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุเพื่อลดปัญหาการสูญเสีย สอดคล้องกับโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

.

กว่า 4 ปี ที่ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับนักวิจัยวิเคราะห์สาเหตุเชิงลึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของไทย พบว่าที่ผ่านมาคนไทยมักไม่คาดการณ์อุบัติเหตุล่วงหน้า โดยการฝึกฝนนี้ก็ยังไม่ได้ถูกบรรจุในการอบรมการสอบใบขับขี่ของคนไทย

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
AUTHOR

NapatN