หาน้ำเพื่อเกษตรกร ตัดวงจรลดจน

สัดส่วนคนจนที่เพิ่มขึ้นราว 4-5 ล้านคน หลังการระบาดของโควิด-19 หนึ่งในนั้นคือคนจนในภาคการเกษตร
.
เกษตรกร ต้องอาศัยแหล่งน้ำทำกินที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่พื้นที่การเกษตร ราว 115.8 ล้านไร่ หรือกว่าร้อยละ 76 อยู่นอกเขตชลประทาน
.
คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ต่างยอมรับ ว่านี่คือหัวใจของการแก้ปัญหา ที่ต้องเร่งนำนวัตกรรมช่วยทันที ก่อนไทยจะมีคนจนเพิ่มขึ้นอีก

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา