หนี้สินชีวิต ทุกข์ชาวนา

“ต้นอะไร ยิ่งปลูก ยิ่งจน” แม้จะตรากตรำทำงานเพียงใด แต่ก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้

.

พูดคุยกับ ‘รัตน์ ยังเพ็ง’ ชาวนาจากจังหวัดพิจิตร ตัดสินใจเดินทางเข้ามาชุมนุม ร่วมกับเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยสะท้อนชีวิต การทำนาท่ามกลางภัยพิบัติ และวิกฤตมากมาย

.

ความหวังเดียวตอนนี้ คือ การเข้าสู่กระบวนการแก้หนี้ผ่านกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา