สูงวัยเปราะบาง

LGBTIQN+ กว่า1.2 ล้านคน เสี่ยงเป็นกลุ่มเปราะบางเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณ

.

นโยบายด้านสุขภาพ อาชีพ สวัสดิการ การตรากฎหมายรองรับครอบครัวเพศหลากหลาย คือ ทางออกในสังคมสูงวัยสมบูรณ์ ที่ไทยต้องไปให้ถึง

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน

Alternative Text
AUTHOR

NapatN