“คลิตี้” Gen ใหม่ ทวงชีวิตไร้พิษ “ตะกั่ว”

การปนเปื้อนสารตะกั่ว จากกิจการเหมืองในอดีต ทำให้ชุมชนคลิตี้ล่าง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี รับเคราะห์กรรมมาเนิ่นนาน เกินกว่า 2 ทศวรรษ

.

ผ่านมาหลายยุค จนการเรียกร้องความธรรมจากผู้ก่อมลพิษถูกส่งต่อรุ่นสู่รุ่น แม้วันนี้การฟื้นฟูผ่านไปแล้ว แต่การปนเปื้อนก็ยังไม่หายไปไหน

.

The Active พูดคุยกับ “มิก” – ธนกฤต โต้งฟ้า หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มคลิตี้ล่างดีจัง ถึงบทบาท หน้าที่ของคนรุ่นใหม่ ลูกหลานชาวคลิตี้ ต้องลุกขึ้นมาส่งเสียงแทนคนรุ่นก่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พงศ์เมธ ล่องเซ่ง

นักข่าวไม่จำกัดสาย จัดให้ได้ทุกประเด็น เชียร์แมนยู มีลูกเล็กชื่อคีน-คีพ แต่ไม่เคยวีนใคร

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา