แก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง

“ถ้าวิธีการสร้างเขื่อนกันคลื่น กำแพงกันคลื่นแบบที่ผ่านมาช่วยแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ เราคงไม่ต้องเพิ่มงบประมาณทุกปี และสร้างต่อเนื่องเต็มไปหมดแบบนี้”

.

The Active ชวนวิเคราะห์แผนการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากหน่วยงานรัฐ พร้อมเปิดสาเหตุที่มา และข้อเสนอเพื่อหยุดยั้งความเสียหายที่ริมชายหาด ก่อนจะไม่เหลือชายหาดธรรมชาติเอาไว้ให้ชม กับ ผศ.สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นักวิชาการผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการกัดเซาะทั่วประเทศ

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา