เติม เก็บ กัก ดัก ชะลอ วิธีเพิ่มน้ำแก้จน

ทั้งแล้ง ทั้งท่วม! แต่ภัยแล้งที่ยาวนานในแต่ละปี ทำให้เกษตรกรหลายพื้นที่ต้องเผชิญปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่มีมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งต้องใช้น้ำฝนเพียงฤดูเดียว

แต่ละปีประเทศไทยมีฝนตกมากกว่า 7 แสนล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนและแหล่งรองรับน้ำ รองรับน้ำฝนได้เพียง 7 หมื่นล้านฯ เท่านั้น ‘ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ จังหวัดขอนแก่น’ จึงเห็นว่า การเก็บน้ำฝนด้วยวิธีการ “เติม เก็บ กัก ดัก ชะลอ” น้ำ จะช่วยลดปัญหาภัยแล้งและเพิ่มน้ำได้ นำไปสู่การ #แก้จนสร้างอาชีพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
AUTHOR

NapatN