เปลี่ยนมายาคติ บ้านเช่าไม่มั่นคง

ที่ผ่านมา นโยบายของรัฐเน้นการให้สวัสดิการ ส่งเสริมให้คนมีบ้านเพื่อความมั่นคงในชีวิต

.

แต่สำหรับ #คนจนเมือง #ผู้มีรายได้น้อย การมีบ้านอาจตามมาด้วยภาระหนี้สิน และเสี่ยงที่จะไม่มีที่อยู่อาศัย ข้อเสนอใหม่ในแวดวงวิชาการไทย คือการให้รัฐ #อุดหนุนบ้านเช่า ให้คนจนมีความมั่นคงและเข้าถึงการมีบ้านเช่า โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ

.

The Active สัมภาษณ์ประเด็นนี้กับ ผศ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

NapatN