แหล่งน้ำขนาดเล็กแก้จน

ตลอดระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำและความยากจนค่อนข้างสูง โดยปัจจุบันมีประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี อยู่ประมาณ 4-5 ล้านคน กระจายอยู่ทั่วประเทศ

.

ขณะที่อาชีพเกษตรกรถือเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของไทยที่ต้องใช้น้ำ แต่พื้นที่ที่มีน้ำอย่างพื้นที่ชลประทานบ้านเรามีไม่ถึงร้อยละ 20 และอีกร้อยละ 80 เกษตรกรต้องอาศัยเกษตรน้ำฝนที่ตกฤดูละครั้ง ซึ่งปีไหนแล้งก็แทบจะมีไม่พอ

.

แต่สำหรับเกษตรกรในตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ทุกวันนี้พวกเขามีรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว หลังมีแหล่งน้ำขนาดเล็กของตัวเองและแก้จนได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

Alternative Text
AUTHOR

NapatN