เปิดห้องปฏิบัติการ-ตรวจเขม่าดินปืน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ตรวจพิสูจน์หลักฐาน (นิติวิทยาศาสตร์) คือ หัวใจสำคัญการยกระดับกระบวนการยุติธรรม โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สามพราน จ.นครปฐม พยายามยกระดับกระบวนการ ตรวจเขม่าดินปืนให้มีประสิทธิภาพ

.

โดยยืนยันผล ผ่าน 2 รูปแบบ คือ SEM/EDS กับ ICP-OES เตรียมต่อยอด นำเสนอขั้นตอนปฏิบัติงานในหน่วยงานสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม