“การเมืองนอกสภาก้าวหน้า การเมืองในสภาล้าหลัง”

กลไกสภาฯ ที่กดทับการเมืองภาคประชาชนมาตลอดปี 2564 ขณะที่นโยบายรัฐบาล กลับไม่ได้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำตามสัญญา สะท้อนปัญหาการเมืองนอกสภาก้าวหน้า ในสภาล้าหลังของสังคมไทย

.

The Active คุยกับ ‘รศ.ยุทธพร อิสรชัย’ นักรัฐศาสตร์ มองทิศทางการเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นในปี 2565

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา