ค่าครองชีพพุ่ง ปัญหาคนทุกชนชั้น

สิ่งที่แพงขึ้นไม่ใช่แค่ “ราคาเนื้อหมู” แต่ค่าครองชีพกำลังทยอยปรับขึ้น สวนทางกับกำลังซื้อของประชาชน

.

The Active คุยกับ ‘เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว’ นักเศรษฐศาสตร์ ที่ประเมินวิกฤตเศรษฐกิจทำพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน กลุ่มคนจน คนเปราะบาง อาจหมดหวังขยับฐานะ พร้อมส่งข้อเสนอถึงรัฐกระตุ้นรายได้ประชาชนให้ทันกับค่าครองชีพ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

NapatN