iLaw วันหน้าฟ้าใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ปี 2563 เป็นครั้งแรกที่ประชาชน 1 แสนรายชื่อ เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

.

แม้จนถึงวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะยังไม่ได้รับการตอบสนอง แต่การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหลายเรื่องเพื่อเรียกร้องสิทธิของภาคประชาชนกลายเป็นสิ่งที่สังคมตื่นตัวมากที่สุดตลอดปี 64

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย

Alternative Text
AUTHOR

NapatN