iLaw วันหน้าฟ้าใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน

ปี 2563 เป็นครั้งแรกที่ประชาชน 1 แสนรายชื่อ เรียกร้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ

.

แม้จนถึงวันนี้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะยังไม่ได้รับการตอบสนอง แต่การเข้าชื่อเสนอกฎหมายหลายเรื่องเพื่อเรียกร้องสิทธิของภาคประชาชนกลายเป็นสิ่งที่สังคมตื่นตัวมากที่สุดตลอดปี 64

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา