“สวนน้ำปิง” พื้นที่สาธารณะแห่งใหม่ “นครเชียงใหม่”

ปฏิบัติการเปลี่ยนสวนสาธารณะรกร้างริมแม่ปิง เป็น “สวนน้ำปิง” แลนมาร์คใหม่ของเชียงใหม่

.

กับแนวคิดการพัฒนา “เมืองแห่งการเรียนรู้” ตอบรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

NapatN