ชุมชนจัดการโควิด-19 ระบาดอีกครั้งก็พร้อมสู้

“ตอนแรกเราก็กลัว แต่เรารู้วิธีป้องกัน… ดูแลผู้ติดเชื้อเป็นร้อยคน แต่เราก็ไม่ติดโควิด-19”

.

The Active คุยกับ วิมล ถวิลพงษ์ กรรมการชุมชนพูนทรัพย์ เขตสายไหม กทม. พื้นที่เคยพบการระบาดหนัก จนชุมชนต้องจัดตั้ง “ศูนย์กักตัวชุมชน” แต่ความร่วมมือ เรียนรู้ วิธีการจัดการ ป้องกัน ทำให้สามารถตัดวงจรระบาด “พยุงระบบสาธารณสุขส่วนกลาง” จากความร่วมมือของชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

นภัทร น้อยบุญมา