ตรวจน้ำเสียหาโอมิครอน

อีกหนึ่งในแนวทางเฝ้าระวัง การเข้ามาระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน​ ก็คือการตรวจน้ำเสียในชุมชนและจุดเสี่ยงต่าง ๆ รวมไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติ

.

เป็นครั้งแรกของการร่วมมือกันของ 2 วิชาชีพ​ คือนักวิศวกรรม​และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเชื่อว่า การเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า​ อาจสามารถช่วยลดความสูญเสียได้

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข