“ห้องเรียนสู้ฝุ่น” แกนนำเยาวชนลดปัญหา PM2.5

ทั่วภาคเหนือของประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ “ฤดูฝุ่น”

.

เด็กจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบทางระบบหายใจส่วนบน ซึ่งหากปล่อยไว้หรือต้องอยู่กับหมอกควันนาน ๆ อาจกลายเป็นภูมิแพ้ได้ตั้งแต่อายุยังน้อย

.

“ห้องเรียนสู้ฝุ่น” เป็นหนึ่งในหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนสามารถประเมินสถานการณ์ กระตุ้นการตระหนักรู้จนถึงระดับชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

รุ่งโรจน์ สมบุญเก่า

หนุ่มหน้ามนต์คนบางเลน สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศ ชื่นชอบอนิเมะ ทั้งสัตว์บกสัตว์ทะเลล้วนเป็นเพื่อน