“หมูดื้อยา” ภัยร้ายคร่าชีวิต

ประเทศไทยมีคนติดเชื้อดื้อยากว่า 8 หมื่นคนต่อปี และในทุก 15 นาทีมีคนไทย 1 คนเสียชีวิตเพราะเชื้อดื้อยา

.

ปัจจุบันภาคเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ มักมีการใช้ยาปฏิชีวนะผสมลงไปในอาหารสัตว์ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตหรือฉีดยาป้องกันโรค ทำให้แบคทีเรียที่อยู่ในตัวสัตว์พัฒนาจนดื้อยา

.

นอกจากนั้นยาปฏิชีวนะยังตกค้างในพืชและเนื้อสัตว์ เมื่อคนกินพืชและเนื้อสัตว์ ก็จะรับประทานยาปฏิชีวนะไปด้วย ปัจจุบันนี้ยังพบการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะทั้งในอาหาร น้ำ และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์