วัดจากแดง บิณฑบาตขยะพลาสติก

อุตสาหกรรมรีไซเคิล คือ หนึ่งในธุรกิจที่เกิดการขยายตัวตามแนวคิดของการอนุรักษ์โลก

.

วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ คือตัวอย่างของการจัดการขยะพลาสติกในระดับชุมชน ที่นำเศษพลาสติกมารีไซเคิล ได้ผลิตภัณฑ์หลายอย่าง

.

แต่เจ้าอาวาสวัดจากแดงบอกว่าตลอด 5 ปีที่ทำมาการขยายแนวคิดและวิธีนี้กลับยังไม่กว้างขวางมากนัก ชุมชนไม่เข้าใจ นโยบายการจัดการขยะภายในประเทศไม่เห็นเป็นรูปธรรม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส