ฟื้นศรัทธา “นครวัด” สู่ “วัดบันดาลใจ”

“พุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมศรัทธาไปอย่างที่บางคนเข้าใจ เพราะยังมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนอีกมากที่พร้อมฟื้นฟูและทำนุบำรุงศาสนาให้ยังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตวิญญาณ”

.

The Active ชวนทำความรู้จัก โครงการ #วัดบันดาลใจ กับบทเรียนการทำงานเพื่อทำให้วัดกลับมาเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนอีกครั้ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้