“หัวลำโพงในฝัน” ของประชาชน

เปิดผลงานวิจัย “สถานีรถไฟหัวลำโพงในฝัน” จากบทสัมภาษณ์ 8 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบบร่างมโนทัศน์หัวลำโพงในอนาคตจากการประกวดของนักศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ

.

หวังเห็น “แลนด์มาร์คการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พิพิธภัณฑ์รถไฟ พื้นที่สีเขียว และพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนสถานีรถไฟสายเก่า”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้