มรดกธรรมจาก “แม่ชีศันสนีย์” ช่างภาพประจำตัว

เปิดใจช่างภาพประจำตัว “แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” 16 ปี กับ 20 ประเทศ ที่ร่วมเดินทางข้ามเวลาและพื้นที่ เพื่อเก็บภาพแม่ชีในระหว่างการเผยแผ่ธรรมะทั่วโลก

.

ถึงวันที่แม่ชีคืนสู่อ้อมกอดธรรมชาติ ตกผลึกคิดที่สั่งสม “สงบเย็นและเป็นประโยชน์” ใช้ได้ทั้งในทางธรรมและทางโลก พร้อมสานต่อความตั้งใจพัฒนา “หุบเขาพระโพธิสัตว์” เป็นพื้นที่เรียนรู้ธรรมะของพุทธศาสนิกชนต่อไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้