จัดระเบียบชายหาด พัทยา-บางแสน “กรีนซิตี้”

“จัดระเบียบพื้นที่ชายหาดพัทยา-บางแสน ถือข้อเสนอของประชาชนและประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง”

.

The Active ชวนคุยกับ พ่อเมืองพัทยา-บางแสน พี่น้องตระกูล “คุณปลื้ม” ถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่ริมชายหาดให้เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รับการทำกิจกรรมหลากหลาย พร้อม ๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้