ฝันร้ายของแรงงานข้ามชาติ ในวิกฤตโรคระบาด : “คน|จน|เมือง” ซีซัน 2

งานหลายประเภทที่คนไทยปฏิเสธจะทำ จึงเป็นโอกาสให้แรงงานข้ามชาติเข้ามาขายแรงแลกกับค่าจ้าง ด้วยความหวังและความฝันว่าจะช่วยยกระดับชีวิตพวกเขาและครอบครัวให้ดีขึ้น

.

แรงงานข้ามชาติจำนวนมากจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองใหญ่ของไทย แต่กลับไม่ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active