เปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจ…”ใคร”

เทศกาลลอยกระทง ถือเป็นเทศกาลแรก ๆ ที่ทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยมีความหวังฟื้นคืนชีวิตอีกครั้งหลังจากไทยเปิดประเทศ ขณะที่นโยบายกระจายรายได้ก็ยังไม่ได้เพียงพอและเอื้อต่อพวกเขามากนัก

.

การเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแท้จริงไหม แล้วหลงลืมใครไปหรือเปล่า

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ