ปฏิกิริยา 2 ฝ่าย ลดอุณหภูมิหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ

รศ.เจษฎ์ โทณะวณิก คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ยอมรับหลายครั้งที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกลายเป็นคำถาม และความไม่เชื่อมั่นของคนในสังคม ยกเว้นคำวินิจฉัยล่าสุด “ปฏิรูป=ล้มล้างการปกครอง”

.

โดยแนะให้ทั้ง 2 ฝ่ายลดอุณหภูมิหาพื้นที่ตรงกลางเพื่อสร้างสังคมร่วมกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย