หลุดวังวนน้ำท่วมด้วยระบบ DSS ที่ไทยยังเข้าไม่ถึง

น้ำท่วมปี 2564 นี้ คนท้ายน้ำบริเวณลุ่มน้ำท่าจีนหลายจังหวัด รับศึกหนักหลายด้าน ทั้งน้ำตอนบน น้ำจากเขื่อน น้ำฝนในพื้นที่และน้ำทะเลหนุ่นสูง

.

อย่างคนในลุ่มน้ำท่าจีนที่จังหวัดนครปฐมบางส่วน แม้จะคุ้นเคยกับสายน้ำมานานแต่ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากก็ยังวนเวียนไม่รู้จบ นักวิชาการด้านน้ำจึงสะท้อนว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยยังขาดเครื่องมือและตัวเลือกช่วยประชาชนในการตัดสินใจ เอาตัวรอดในภาวะภัยพิบัติ ถ้ารัฐไม่เร่งหาทางออกคนไทยก็จะอยู่ในกับดักวงเวียนเดิม ๆ ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์