SHA มาตรฐานความปลอดภัยโควิด-19 หรือ ทิ้งร้านรายย่อย ?

การประกาศใช้สัญลักษณ์ SHA หรือ SHA+ เพื่อให้ร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ แต่ก็มีร้านค้ารายย่อยที่เข้าไม่ถึงสัญลักษณ์นี้

.

โดยมีข้อเสนอให้ลดเงื่อนไข SHA เพื่อให้ร้านรายย่อยลืมตาอ้าปากได้ The Active สำรวจร้านอาหาร และข้อเสนอจาก นายกฯ สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย