จำเลย คันกั้นน้ำ กับผลกระทบน้ำท่วมปี 2564 : The Active (3 พ.ย. 64)

น้ำท่วม ปี 2564 ดูเหมือนมวลน้ำจะน้อยกว่า ปี 2554 แต่ทำไมเวลานี้หลายจังหวัด จึงสะท้อนว่า น้ำเท่า ๆ กับปี 2554 และบางพื้นที่ท่วมมากกว่าด้วยซ้ำ ปัญหานี้คาใจหลายคนมาก

.

ซึ่งนักวิชาการ ก็บอกว่า มันมาจากหลายปัจจัย ทั้งฝนตกหนัก คันกั้นน้ำสร้างใหม่ก็มีมากกว่าเดิม ดังนั้นการมีคันกั้นน้ำท่วม ดีหรือไม่ดี นักวิชาการสะท้อนวิเคราะห์ผลกระทบทางออก บทบาทคั้นกันน้ำที่เหมาะสม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน

สนใจวงการบันเทิงตั้งแต่เด็ก รักการพูด แต่ชีวิตพลิกผันก้าวสู่นักสื่อสารมวลชน รักงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดิน น้ำ และความเป็นไปของโลก คิดบวก มองทางเลือกใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์