Welcome to Thailand เปิดประเทศที่ถนนข้าวสาร

เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ไม่ใช่ปัจจัยหลักของการระบาด แต่การผ่อนคลายมาตรการต่างหากที่ต้องจับตา

.

หนึ่งในมาตรการสำคัญที่เพิ่งปลดล็อก เมื่อ 1 พ.ย. 64 คือ การไฟเขียวให้นั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้เป็นวันแรก

.

The Active สำรวจที่ถนนข้าวสาร-รามบุตรี ถามความมั่นใจของนักท่องเที่ยว

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย