“ออนไลน์ศึกษา” เสียงสะท้อนถึงระบบเรียนรู้ที่ถูกล็อก

‘สมชาย’ เด็กวัยมัธยม 6 จากโรงเรียนออนไลน์ศึกษา ทนอุดอู้กับชีวิตนักเรียนกว่า 1 เทอมเต็ม
.
‘สมชาย’ ต่อสู้อย่างหนัก เพื่อให้ยังมีชีวิตอยู่กับระบบการเรียนรู้ที่เต็มด้วยความไม่พร้อม
.
‘สมชาย’ ปรับตัวเต็มที่ แต่ระบบสนับสนุนนักเรียนวันนี้ ปรับตัวแค่ไหน ?
.
The Active ชวนติดตามเรื่องราวของ ‘สมชาย’ ผู้เต็มไปด้วยความหวังว่าเสียงสะท้อนผู้มีส่วนเสีย จะส่งถึงแผนรับรองความสุขด้านการศึกษาในวันเปิดเทอม

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม