ยกเลิก “อัญเชิญพระเกี้ยว” กับกลไกจัดการความขัดแย้ง

จะ “ยกเลิก” หรือ “คงไว้” กับขบวนอัญเชิญพระเกี้ยว จุฬาฯ การปะทะกันทางความคิด ที่ยังขาดกลไกจัดการความขัดแย้ง

.

“พระมหานภันต์” ชวนสังคมทำความเข้าใจทั้งสองฝ่าย เปิดทางเลือกใช้วุฒิภาวะ หลักประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมเข้าจัดการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้