โควิด-19 โรคประจำถิ่นชายแดนใต้

กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และ 4 ชายแดนใต้ คือ 3 พื้นที่ที่โควิด-19 จะกลายเป็นโรคประจำถิ่น

.

ปัจจุบันนักระบาดวิทยายังไม่สามารถหาสาเหตุได้ว่าเพราะอะไรแต่คาดว่าน่าจะมาจากวิถีชีวิตของผู้คน แม้จะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วแต่การเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวจะไม่หายไป

.

The Active คุยกับ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ประธานหลักสูตรระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงแนวโน้มของโควิด-19 หลังสิ้นสุดการระบาดใหญ่

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น บ้านอยู่หลังกระทรวงสาธารณสุข