ไรเดอร์ อาชีพอิสระ-เงินดี จริงหรือ ?

“งานดี เงินดี” เคยเป็นนิยามของงาน “ไรเดอร์” หรือพนักงานรับส่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน หลายคนลาออกจากงานประจำมาเป็นไรเดอร์ก็มี แต่หลังตลาดบูมได้ไม่นาน “ค่าตอบแทนก็ลดลง” ซ้ำต้องทำงานหนักขึ้นและเสี่ยงอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นด้วย

.

The Explainer กับ “พรีน”- พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนหาคำตอบว่าทำไม นิยามไรเดอร์ ที่ว่า “งานอิสระ เงินดี” จึงกลายเป็นแค่คำโฆษณา และข้อเสนอถึงสิทธิความเป็นธรรมของแรงงานกลุ่มนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้