การเมืองเรื่องน้ำ ความคาดหวังสังคมไทย ?

ความโกลาหล ตื่นตระหนกของประชาชนที่ตั้งคำถามต่อสถานการณ์น้ำท่วม เช่น ทำไมยังไม่ตั้ง #ศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจ เพราะสถานการณ์ยังไม่รุนแรงหรือ ?

.

ทั้งหมดนี้ ทำให้สังคมตั้งคำถามไปถึง สทนช. ที่ตั้งขึ้นมาในปี 2560 เพื่อเป็นหน่วยงานบูรณาการด้านน้ำว่า รับมือกับวิกฤตรอบนี้ได้ดีแค่ไหน

.

The Active สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า หัวหน้าศูนย์เฝ้าระวังอุทุกภัยฯ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ให้ความเห็นว่าปัญหาการบริหารจัดการน้ำเวลานี้กำลังถูกเชื่อมโยงอยู่กับการเมืองซึ่งไม่ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการน้ำในระดับชาติ

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ ชอบอยู่นิ่งๆ เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน