วัคซีนเด็กนอก (ระบบ) : The Active (27 ก.ย. 64)

เด็กนอกระบบการศึกษา ไม่ใช่เด็กนอกระบบรัฐสวัสดิการ

.

หากการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้กับเด็กพุ่งไปที่ เด็กในระบบ และละเลยเด็กนอกระบบ ก็ไม่ต่างจากการเลือกปฏิบัติ

.

เพราะแม้เด็กนอกระบบจะไม่ได้เรียน แต่ขณะเดียวกันทำงานและต้องดำรงชีวิตร่วมกับคนหมู่มาก นั่นหมายถึงเขา ก็มีความเสี่ยงและมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับเท่ากัน

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ