15 ปี พัฒนาการประชาธิปไตย

‘พลีธรรม ตริยะเกษม’ หนึ่งในผู้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ในปี 2549 พร้อมกับ “กลุ่มแรงคิด ต้นกล้าประชาธิปไตย”

.

ชวนสังคมตั้งคำถามว่าปัจจุบันการเมืองไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร การเรียกร้องยังคงเหมือนยุคก่อนหน้าอย่างไม่เปลี่ยนแปลง หากอยากพัฒนาประชาธิปไตย ต้องสร้างการศึกษาภาคพลเมือง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้