ยังไม่ลงตัว ชุมชนคนจนในที่ดินการรถไฟฯ : The Active (21 ก.ย. 64)

“บึงมักกะสัน” พื้นที่อาศัยใหม่ของชุมชนคนจนเมืองบนที่ดินการรถไฟฯ รองรับ “ชุมชนริมคลองสามเสน” และ “ชุมชนหมอเหล็ง” . แต่ยังมีอีกหลายชุมชนที่ “ยังจัดสรรไม่ลงตัว” ชาวบ้านกังวล การรถไฟฯ ไม่ทำตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้