ยังไม่ลงตัว ชุมชนคนจนในที่ดินการรถไฟฯ

“บึงมักกะสัน” พื้นที่อาศัยใหม่ของชุมชนคนจนเมืองบนที่ดินการรถไฟฯ รองรับ “ชุมชนริมคลองสามเสน” และ “ชุมชนหมอเหล็ง”

.

แต่ยังมีอีกหลายชุมชนที่ “ยังจัดสรรไม่ลงตัว” ชาวบ้านกังวล การรถไฟฯ ไม่ทำตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้