หลักการสิทธิมนุษยชน ไม่ได้มาด้วยการยึดอำนาจ

เมื่อยุคทักษิณเรืองอำนาจ ไม่ใช่ยุคทองแห่งสิทธิมนุษยชน กับเหตุผลแห่งการยึดอำนาจ’49 ก่อนวนมาสู่ยุคมืดอีกครั้งในปัจจุบัน

.

มองรัฐประหาร 19 กันยา ผ่านสายตา ‘สุณัย ผาสุข’ ที่ปรึกษาฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ประจำประเทศไทย

.

กับความกังวลสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ที่บีบให้ไม่มีทางออกสู่ความสมานฉันท์ เรามีทางเลือกใดในการข้ามความขัดแย้งนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้