สาธารณสุข-ครู คุมระบาดรักษาชีวิต : The Active (18 ก.ย. 64)

ติดตามภารกิจ สื่อสารและสร้างความเชื่อมั่น เพื่อช่วยคุมระบาดโควิด-19 ในชุมชนชาติพันธุ์ชาวเล เกาะอาดัง จ.สตูล เพราะนอกจากความยากลำบากในการรักษาเพราะเป็นชุมชนเกาะกลางทะเล ความเข้าใจในโรคอุบัติใหม่ วิถีชีวิตและภาษาที่มีความเฉพาะ การคุมระบาดด้วยแนวทางสาธารณสุขปกติอาจไม่เพียงพอ

ทีมอาสาชาวบ้าน ด้วยการนำของครูโรงเรียนบ้านเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเล ช่วยสนับสนุนการทำงานของทีมสาธารณสุขให้เดินหน้าลุล่วงตามเป้าหมาย

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/dNd92LvAvl0
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ

Alternative Text
AUTHOR

วาสนา ไซประเสริฐ

ฝึกฝนการเป็นนักเดินทาง ทั้งการเดินทางภายในและภายนอก... ออกไปเห็นโลกที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเห็นตัวเองเล็กลง