ตรวจ ATK อย่างไร ไม่ให้ผลลบลวง

15 ก.ย. นี้จะถึงดีเดย์ ที่ สปสช.จะแจกชุดตรวจ ATK ฟรีให้กับประชาชนจำนวน 8.5 ล้านชุด

.

แม้ชุดตรวจยี่ห้อหนึ่ง จะมาพร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งเรื่องประสิทธภาพ และการจัดซื้อ แต่เมื่อกระจายถึงมือประชาชนแล้ว สิ่งที่จะช่วยลดปัญหาผลลบลวงได้มากที่สุด คือ ขั้นตอนการใช้ และการเก็บเชื้ออย่างถูกวิธี

.

The Active สำรวจร้านขายยา และวิธีใช้ ATK บางยี่ห้อจาก ภกญ.วิไลลักษณ์ ตันตะโยธิน เภสัชกรปฏิบัติการ ร้านยากนก ฟาร์มา เชน (ศรีวรา)

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย