รู้จักเทศน์ “ตุ๊จก” พุทธล้านนา

เทศน์ตลกในงานศพเป็นเรื่องปกติของภาคเหนือ เรียกกันว่า “ตุ๊จก” วัตรปฏิบัติตามวิถีพุทธท้องถิ่นล้านนาที่สืบสานกันมาตั้งแต่อดีตกาล

.

The Active คุยกับ ภูเดช แสนสา อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปศาสตร์การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ถึง “ศรัทธาที่คุ้นชิน และวิถีพุทธท้องถิ่นที่ยังเหลืออยู่ หลังการปฏิรูปองค์กรสงฆ์”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้