ตรวจโควิด-19 จากกลิ่นตัว

“ตรวจโควิด-19 จากกลิ่นตัว รู้ผลภายใน 15 นาที”

.

นวัตกรรมการพัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 รูปแบบใหม่จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่พัฒนาจาก “โครงการสุนัขดมกลิ่น” อีกทางเลือกของการค้นหาเชื้อที่ “ง่ายดายและรวดเร็ว”

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้