ตรวจโควิด-19 จากกลิ่นตัว : The Active (7 ก.ย. 64)

“ตรวจโควิด-19 จากกลิ่นตัว รู้ผลภายใน 15 นาที” . นวัตกรรมการพัฒนาชุดตรวจเชื้อโควิด-19 รูปแบบใหม่จาก คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ที่พัฒนาจาก “โครงการสุนัขดมกลิ่น” อีกทางเลือกของการค้นหาเชื้อที่ “ง่ายดายและรวดเร็ว” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้