ติดตามระบบช่วยเด็กกำพร้า จากโควิด-19

สถิติ “เด็กกำพร้า” ที่เพิ่มมากขึ้น ย้ำว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่เป็นการสูญเสียของครอบครัว และทำให้เด็กไม่น้อยกว่า 350 คน ขาดผู้ดูแล

.

‘พรีน’ พิชญาพร โพธิ์สง่า ชวนติดตามการช่วยเหลือเด็กกำพร้า กับแนวทางการหา “ครอบครัวทดแทน” ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้